Výrobcovia / značky
Úvod Kontakt

Kontakt

Objednávky, kontaktná osoba:

 

Mário Hamár

+421 903 892 101

info@hmmoto.sk

www.hmmoto.sk


Sídlo firmy, fakturačná a poštová adresa:

 

Mário Hamar - HM service

Dolná Mariková 381

018 02 Dolná Mariková

 

IČO: 52350011

DIČ: 1122566918

IČ DPH: Neplatca

 

Bankové spojenie:

 

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK39 1111 0000 0015 5937 5000

BIC / SWIFT: UNCRSKBX


Okresný úrad Považská Bystrica

Číslo živnostenského registra: 330-25645


Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva:

„Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01, Trenčín.
info@soi.sk +421 850 111 937 www.soi.sk

Copyright 2019 - 2020 © HM Moto