Pri Registrácii zľava na tovar 15%

Kontakt

Mário Hamár
+421 903 892 101
info@hmmoto.sk
www.hmmoto.sk
www.hmservice.sk

Sídlo firmy, fakturačná a poštová adresa:

Mário Hamar - HM service
Dolná Mariková 381
018 02 Dolná Mariková

IČO: 52350011
DIČ: 1122566918
IČ DPH: Neplatca

Bankové spojenie:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK39 1111 0000 0015 5937 5000
BIC / SWIFT: UNCRSKBX


Okresný úrad Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 330-25645


Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva:
„Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01, Trenčín.
info@soi.sk +421 850 111 937 www.soi.sk

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: