Pri Registrácii zľava na tovar 15%

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy